Descriere

Realizarea unui Studiu de Marketing Turistic pentru zona transfrontalieră

Studiul de Marketing Turistic este baza tuturor activităților. Scopul Studiului este acela de a valorifica patrimoniul natural și cultural și promovarea acestuia pentru o utilizare economică durabilă. Acest studiu identifică elementele comune ale celor 2 regiuni, în scopul de a conserva, dezvolta și promova valorile naturale și culturale comune, într-un mod unitar. Oferă soluții pentru o valorificare completă a potențialului turistic, în scopul de a atrage un număr mare de turiști. Studiul identifică cele mai reprezentative obiective turistice, în special, monumente istorice, culturale, valorile naturale, elementele comune de folclor. Studiul propune un minim de 6 obiective turistice, care vor deveni modele de suveniruri, bazate pe același criteriu de promovare a identității regionale.

Realizarea unui ghid turistic și a unei hărți turistice pentru zona transfrontalieră Mehedinți – Vidin

Pentru o promovare mai eficientă a celor mai reprezentative atracții turistice dar și a celor 6 trasee turistice identificate în Studiul de Marketing Turistic este necesară realizarea unui ghid turistic și a unei hărți turistice. Scopul realizării acestor materiale este acela de a promova zona Mehedinți-Vidin ca un produs turistic integrat, ca o destinație turistică comună. Ghidul turistic cuprinde informații utile pentru turiști astfel încât să își planifice ușor și eficient vizitele în regiunea transfrontalieră. Informațiile sunt completate de un album foto cu obiective care pot fi vizitate în zonă. Cele 6 rute turistice se regăsesc într-o hartă turistică.

Seminarii de informare

Această activitate este necesară pentru derularea campaniei de conștientizare. Scopul ei este acela de a sensibiliza oamenii cu privire la oportunitățile oferite de potențialul turistic al zonei, în legătură cu promovarea și conservarea valorilor culturale și naturale, precum și utilizarea economică durabilă. Fiecare seminar include următoarele teme:

  • prezentarea concluziilor Studiului de marketing turistic
  • prezentarea celor 6 atracții turistice
  • prezentarea de oportunități pentru dezvoltarea unui turism sustenabil în concordanță cu politicile de mediu
  • prezentarea de oportunități pentru dezvoltarea unui turism sustenabil prin meșteșuguri tradiționale.

În timpul seminariilor, echipa de proiect identifică cel putin 60 de români și 60 de bulgari, cu abilități (broderie/ croșetat, pictură, lemn, suveniruri din materiale naturale) ca și grup țintă pentru următoarea activitate.

Organizarea a 3 workshopuri de artizanat în România

Această activitate este parte cheie a campaniei menită să crească gradul de conștientizare în rândul comunităților în legătură cu promovarea și conservarea valorilor culturale și naturale, precum și utilizarea economică durabilă. Suvenirurile turistice sunt o cale eficientă de a promova turismul local, o oportunitate de a începe o afacere mică. De-a lungul acestei activități, 60 de persoane învață să facă suveniruri folosind tehnici prietenoase mediului, având ca model 6 atracții turistice. La cele 3 workshopuri, participă câte 20 de persoane (10 români și 10 bulgari). În baza cercetărilor efectuate de către echipa de proiect privind specificul meșteșugurilor tradiționale în zonă, vor fi organizate worshopuri de artizanat pe teme de olărit, pictură și sculptură în lemn.

Organizarea a 3 workshopuri de artizanat în Bulgaria

Această activitate este parte cheie a campaniei menită să crească gradul de conștientizare în rândul comunităților în legătură cu promovarea și conservarea valorilor culturale și naturale, precum și utilizarea economică durabilă. Suvenirurile turistice sunt o cale eficientă de a promova turismul local, o oportunitate de a începe o afacere mică. De-a lungul acestei activități, 60 de persoane vor învăța să facă suveniruri folosind tehnici prietenoase mediului, având ca model 6 atracții turistice. Vor fi organizate 3 workshopuri, cu câte 20 de persoane (10 români și 10 bulgari) pe fiecare workshop. În baza cercetărilor efectuate de către echipa de proiect privind specificul meșteșugurilor tradiționale în zonă, vor fi organizare worshopuri de artizanat pe teme cusut/broderie, tapiserie/țesut și colaj.

Festivalul Creației

Această activitate este parte cheie a campaniei menită să crească gradul de conștientizare în rândul comunităților. Scopul ei este de a sprijini conservarea și promovarea patrimoniului imaterial. Evenimentul va promova tradițiile, muzica populară și meșteșugurile din zona Mehedinți – Vidin. Practic este locul unde cele 2 tradiții și culturi se întâlnesc. Evenimentul va aduna cei 120 de români și bulgari participanți la workshopurile de artizanat. Festivalul Creației va fi ținut la Vidin pentru o promovare mai bună a evenimentului, într-o locație centrală care va asigura condiții optime (spațiu suficient și cu un flux mare de populație) și este programat pentru a dura 3 zile. Toți artizanii participant la workshopuri și alți artizani vor fi invitați să participe la eveniment și să facă suveniruri în aer liber, în corturi special amenajate. Va fi o bună oportunitate pentru a-și împărtași experiențele, pentru a pune bazele unor colaborări, metode de comunicare, sensibilizarea comunității locale cu privire la oportunitățile create prin cooperarea turismului transfrontalier și asupra importanței industriei prelucrătoare de suveniruri realizate din materiale prietenoase mediului.

Realizarea a 6 filme

Cele 6 filme vor fi realizate într-o prezentare vizuală dinamică a obiectivelor de patrimoniu cultural identificate în Studiul de Marketing: istorice, religioase, naturale, etnografice. Această activitate este absolut necesară pentru proiect, deoarece reprezintă un instrument modern, eficient și valoros de promovare. Nu numai că va susține importanța turistică a zonei Mehedinți – Vidin, dar va aproba, de asemenea, parteneriatul creat în cadrul proiectului, cooperarea dintre România și Bulgaria, într- o inițiativă comună de a aborda problemele reale. Fiecare film are o durată de 15 minute și este independent de celelalte. Cu toate acestea, toate filmele pot să fie analizate în ansamblu. Conceptul de filme a fost dezvoltat ca o reiterare a proiectului, totul poate fi privit dintr -o perspectivă individuală, dar, în realitate, toate aceste părți aparțin unui întreg. Creat ca un produs turistic complex, filmele furnizează informații menite să stimuleze interesul turiștilor să viziteze zona româno – bulgară. Acestea includ informații despre cultura și tradițiile celor 2 națiuni, descriu bogățiile naturale ale celor 2 regiuni care vizează promovarea diversității culturale și naturale, elementele comune care leagă cele 2 țări.

Realizarea unui website

Realizarea unui site web este necesară pentru promovarea turismului în zona Mehedinți – Vidin on-line, pentru difuzarea de informații turistice structurate în cadrul proiectului. Internetul a devenit centrul nervos pentru economia mondială. Mai mult de 80 % din potențialii clienții de turism își încep cercetarea pe internet. Un site bine conceput și întreținut este un instrument foarte important pentru orice întreprindere de turism pentru a atrage acești potențiali clienți și de a genera servicii de înaltă calitate. Acest site web este nu numai un instrument de promovare pentru zona Mehedinți – Vidin, dar și pentru proiect, pentru parteneriatul creat și pentru finanțator. Toate rezultatele relevante sunt disponibile pentru download gratuit.

Participarea la 6 târguri naționale de turism

Este necesară participarea la târgurile naționale de turism pentru a promova la nivel național zona Mehedinți – Vidin, ca destinație turistică. Scopul acestei activități este de a crește numărul așteptat de vizite la siteurile de patrimoniul cultural și natural și atracții turistice. În timpul târgurilor se organizează un eveniment special – o tradiție comună romano-bulgară, numită șezătoarea, un vechi obicei întâlnit în zonele rurale. Echipa de proiect va organiza astfel de șezători în timpul târgurilor de turism: 3 români și 3 bulgari artizani, participanți la cursurile de artizanat sunt principalii protagoniști în a pune în scenă tradiția mai sus descrisă. Asociația Pro Mehedinți participă la 3 târguri naționale de turism din România și RPSD-Vidin la 3 târguri naționale de turism din Bulgaria.

Conferința Româno – Bulgară

Scopul conferinței este de a prezenta rezultatele proiectului și de a stabili o promovare a turismului în comun și a unui mecanism de dezvoltare economică bazat pe principiile studiului de marketing dezvoltate în cadrul proiectului. Participanții sunt români și bulgari din zona Mehedinți – Vidin, reprezentanți ai autorităților locale, operatori de turism, instituțiile responsabile de organizarea de evenimente și promovarea locală și regională, proprietarii de pensiuni și meseriași, lectori, respectiv 45 de participanți. Acest eveniment stabilește direcțiile de promovare a ofertei turistice comune în regiune, dezvoltarea prin cooperare a ofertelor și produselor turistice în regiune, consolidarea parteneriatelor între toți prestatorii de servicii turistice, între cei care produc suveniruri și cei care le vând, promovarea reciprocă a cele două zone ținând cont de faptul că turiștii sunt atrași în principal de programe care includ circuite (ca termeni complexi ai ofertei, conținut, teme).

Programul conferintei:

  • Prima zi – Prezentarea Studiului de Marketing – concluzii – Prezentarea patrimoniului natural și cultural comun zonei Mehedinți – Vidin – Prezentarea ofertei turistice existentă în zona Mehedinți – Vidin
  • A doua zi – Prezentarea potențialului turistic al zonei Mehedinți – Vidin și exploatarea acesteia în ceea ce privește potențialul economic – Oportunități de afaceri, și anume dezvoltarea serviciilor turistice în sectorul turismului și meserii.