Описание

Разработване на туристическо проучване за промоция на трансграничния регион Мехединци-Видин

Разработването на туристическо проучване промоция на туризма е в основата на всички дейности по проекта. Неговата цел е да се акцентира на природното и културно наследство и да се насърчи устойчивото икономическо развитие. Проучване идентифицира общи елементи в двата региона, за да се запазят, развият и стимулират общите природни и културни ценности по единен начин. Изследването дава решения за цялостното валорифициране на потенциала на туризма за привличането на по-голям брой туристи. Проучването определя най-значимите туристически атракции, особено културни, исторически, природни както и общите фолклорни елементи.Също така проучването предлага минимум 6 туристически атракции, за които ще бъдат изработени сувенири, базирани на същия критерий за насърчаване на регионалната идентичност.

 

Разработване на пътеводител и туристически карта на региона Мехединци – Видин

Разработването на пътеводител и туристическа карта на района е необходимо за ефективната промоция на най-важните туристически обекти и 6те туристически маршрута идентифицирани в туристическото проучване. Целта на материали е да се представи региона Мехединци-Видин като интегриран туристически продукт, като обща дестинация. Туристическият пътеводител съдържа полезна информация, с която туристите могат лесно да планират своите посещения и да черпят информация за трансграничния регион. Освен информация материалите съдържат и снимков материал на забележителностите, които могат да бъдат посетени в района. Също така 6те туристически маршрути са представени в туристическата карта.

 

Информационни семинари

Целта й е да се повиши обхвата на осведомеността на хората за възможностите за развитие на туризма и туристическия потенциал на района, във връзка с развитието и опазването на културните и природни ценности и устойчивото развитие на отрасъла. Всеки семинарни включва следните теми:

  • Представяне на заключенията от туристическото проучване
  • Представяне на 6те туристически атракции
  • Представяне на възможностите за развитие на устойчив туризъм в съответствие с политиките за околната среда
  • Представяне на възможностите за развитие на устойчив туризъм, като традиционни занаяти

По време на семинарите, екипът на проекта ще определи най-малко 60 румънци и 60 българи с интереси и умения в областите на бродерия, плетене на една кука, боядисване, дърворезба, естествени материали и др. като целева група за следващата дейност.

Организиране на 3 занаятчийски работилници в Румъния

Дейността е част от кампанията за осведомяване на обществото, за популяризиране на природното и културното наследство, за устойчиво развитие на туризма. Туристическите сувенири са ефективен начин за насърчаване на туризма и възможност за стартиране на малък бизнес.

В рамките на тази дейност 60 души ще се научат да правят сувенири с помощта на технологии, щадящи околната среда, използвайки за тема 6те туристически забележителности. Ще бъдат организирани 3 работилници с по 20 участника всяка (10 от България и 10 от Румъния). Въз основа на изследването, проведено от екипа на проекта, отчитайки спецификата на занаятчийски традиции в областта, ще бъдат организирани занаятчийски работилници по керамика, живопис и дърворезба.

Организиране на 3 занаятчийски работилници в България

Дейността е част от кампанията за осведомяване на обществото, за популяризиране на природното и културното наследство, за устойчиво развитие на туризма. Туристическите сувенири са ефективен начин за насърчаване на туризма и възможност за стартиране на малък бизнес.

В рамките на тази дейност 60 души ще се научат да правят сувенири с помощта на технологии, щадящи околната среда, използвайки за тема 6те туристически забележителности. Ще бъдат организирани 3 работилници с по 20 участника всяка (10 от България и 10 от Румъния). Въз основа на изследването, проведено от екипа на проекта, отчитайки спецификата на занаятчийски традиции в областта, ще бъдат организирани занаятчийски работилници по шиене/бродерия, тъкачество и колажи.

Фестивал на творчеството

Тази дейност е също част от кампанията за осведомяване на обществото. Нейната цел е да се подкрепи опазването и насърчаването на нематериалното наследство. На събитието ще бъдат предтавени традициите, народната музика и занаяти на региона Мехединци-Видин. По същество това е събитието, на което двете традиции и култури ще се срещнат. На Фестивала ще учатват 120 души, обучени на занаятчийските работилници.

Фестивалът на творчеството ще се проведе в община Видин на централно място в града, където минават много хора в рамките на 3 дни. Всички майсторите на ще бъдат поканени да изработват техните сувенири в реално време на открито под специални шатри. Това ще бъде една добра възможност за споделяне на опит, за нови съвместни начинания, за сътрудничество и общуване, за повишаване  информираността на местната общност за възможностите за трансграничен туризъм и значението на сувенирите, изработени от екологично чист материал за развитието на туризма.

 

Заснемане на 6 филма   

Целта на тази дейност е да се насърчи предлагането на област Мехединци-Видин като интегриран туристически продукт, като обща дестинация.

6те филма ще представят визуално в динамична картина културното наследство я цел идентифицирано в маркетинговото проучване: исторически, религиозни, природни, етнографски забележителности. Тази дейност е необходима за проекта, тъй като представлява модерен, ефективен и ценен промоционален инструмент. Освен промоцирането на туризма в трансграничния регион на Мехединци-Видин, чрез дейността ще се затвърди партньорството създадено в рамките на проекта за обща инициатива за справяне с реални проблеми.

Всеки филм ще им продължителност максимум 15 минути и е независим от останалите. И все пак, всички филми ще може да бъдат разглеждани като едно цяло. Концепцията на филма е разработена въз основа на проекта: всичко може да се разглежда от индивидуална гледна точка, но също така всички части принадлежат към едно цяло.

Създаден като комплексен туристически продукт, късометражния филм ще има за цел да стимулира интереса на туристите да посетят румънско-българския регион. Филмите ще предоставят информация за културата и традициите, природните богатства, културното многообразие на двата народа, общите елементи, свързващи двете страни.

 

Създаване на уеб сайт 

Създаването на интернет страницата е необходимо за развитието на туризма в региона Мехединци – Видин, за разпространяване на информация, структурирана по проекта в интернет – нервният център на глобалната икономика. Повече от 80% от потенциалните туристически клиенти започват своето проучване в интернет. Един добре разработен и поддържан сайт е много важен инструмент за развитието на туризма.

Този сайт е не само промоционален инструмент за туризма в регоина Мехединци-Видин, а също ще представя проекта, партньорството създадено при съвместната работа. Всички резултати от проекта ще са на разположение за свободно изтегляне.

 

Представяне на 6 национални туристически изложения  

Участието в национални туристически изложения е необходимо на национално равнище за промоциране на трансграничната зона Мехединци-Видин като туристическа дестинация. Целта на тази дейност е да се увеличи очаквания брой посещения в забележителностите с културно и природно наследство.

По време на изложенията ще бъде организирано специално събитие – седянка, представяне на стар обичай в селските райони. Също така по време на изложенията трима румънски и трима български майстори, участвали в занаятчийските работилници ще бъдат главни действащи лица за представяне на традиционните занаяти.

Асоциация Про-Мехединци ще организира участието на три изложения в Румъния, а РПУР-Видин на три изложения в България.

 

Международна румъно-българска конференция   

 Целта на конференцията е да представи резултатите от проекта и определи общ механизъм за развитие на туризма, основан на принципите от маркетинговото проучване.

Ще участват 45, представители на местните власти, туроператори, институции с опит в организирането на събития и развитие на туризма, собственици на места за настаняване, занаятчии и преподаватели от трансграничната зона Мехединци-Видин. Това събитие ще определи насоките за предлагането на интегрирана туристическа оферта, за развитието на туристически продукти и оферти в региона, за създаване и укрепване на партньорства между всички доставчици на туристически услуги, между тези, които произвеждат сувенири и тези, които ги продават. Реципрочна промоция на туристически маршрути от двете страни на границата.

Програма на конференцията:

1-ви ден

– Представяне на маркетинговото проучване – заключения

– Представяне на пътеводителя на природното и културно наследство на региона Мехединци – Видин;

– Представяне на туристически оферти в съществуващия регион Мехединци – Видин;

2-ри ден

– Представяне на туристическия потенциал на региона Мехединци-Видин и неговото за развитие на туризма

– Възможности за бизнес, а именно развитието на туристически услуги в сектора на туризма и занаятите.