Връзки

Връзки на интереси в рамките на “6 причини да посетите Трансгранично зона Мехединци – Видин” проектa

  • Можете да намерите повече информация за регионалната политика и възможностите за финансиране на интернет страницата на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_bg.htm