Despre Pro-Mehedinți

Asociatia-pro-mehedinti

Asociaţia Pro-Mehedinţi este o organizaţie nonguvernamentală înfiinţată în iulie 2007 în Drobeta Tr. Severin, cu misiunea declarată de a susţine dezvoltarea generală durabilă a judeţului Mehedinţi, prin promovarea valorilor proprii acestor locuri la nivel regional, naţional şi european.

Asociaţia Pro-Mehedinţi are prevăzute în Statutul său obiective şi tipuri de activităţi care vizează protecţia şi menţinerea unui mediu înconjurător curat, implicarea cetăţenilor în viaţa socială, administrativă şi politică, precum şi conştientizarea cât mai multora dintre ei asupra valorilor naturale ale acestei regiuni.

Echipa de proiect are experiență în implementarea proiectelor cu finanțare europeană, proiecte de promovare turistică, protecția mediului înconjurător, piața muncii, având abilități excelente de management de proiect, media, în domeniul achizițiilor publice.

Experiența dobândită în urma implementării cu succes a altor proiecte în domeniul turismului ne îndreptățește să dezvoltăm acest proiect, prin extinderea ariei intervențiilor, a grupurilor țintă și să dezvoltăm în continuare domeniul activităților.