За Про-Мехединци

Сдружение Про-Мехединци е неправителствена организация, основана през 2007 г., с явна мисия за подпомагане цялостното устойчиво развитие в Мехединци чрез насърчаване на природните и културни ценности на регионално, национално и европейско ниво. Сдружението си поставя цели, както е посочено и в неговия устав, да защитава и поддържа чиста околна среда, да повишава активното участие на […]