Видео

Броени дни остават до финализирането на проект „6 причини да посетите трансграничната зона Мехединци – Видин”. Той се изпълнява от Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие-Видин” в партньорство със Сдружение „Про Мехединци“ от Румъния, финансиран по програма Интеррег V-A Румъния-България. В своята реализация проектът беше насочен към културно-историческото наследство на област Видин и Румънската Мехединци.

Румънският окръг Мехединци бе домакин на финалната конференция по проект „6 причини да посетите трансграничната зона Мехединци – Видин”.  Домакини на форума бяха румънските партньори Сдружение „Про Мехединци“. В конференцията взеха участие изпълнителите на проекта от българска страна в лицето на  Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие-Видин” и 40 участници в проекта от област Видин и окръг Мехединци. На двудневния семинар бяха представени постигнатите резултати, които безспорно ни дават много повече от 6 причини да посетим трансграничната зона.

ВИДЕО: Продължават дейностите по проект „6 причини да посетите трансграничната зона Мехединци – Видин”. Той се изпълнява от Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие-Видин”

в партньорство със Сдружение „Про Мехединци“ от Румъния, финансиран по програма Интеррег V-AРумъния-България. Фокусът на проекта е насочен към културно-историческото наследство на област Видин и Румънската Мехединци.

Проект „6 причини да посетите трансграничната зона Мехединци – Видин” е към своя край. Чрез дейностите по време на неговата реализация се търсеше пресечната точка между местните занаяти и туризма в трансграничната зона. Проектът ще бъде финализиран през октомври. Преди това предстои на конференция в Румъния да бъде подписан и меморандум за бъдещо сътрудничество между двете съседни държави.

Продължават дейностите по проект „6 причини да посетите трансграничната зона Мехединци – Видин”. Той се изпълнява от Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие-Видин”

в партньорство със Сдружение „Про Мехединци“ от Румъния, финансиран по програма Интеррег V-AРумъния-България. Фокусът на проекта е насочен към културно-историческото наследство на област Видин и Румънската Мехединци. Общата продължителност на дейностите е 20 месеца. Проектът ще бъде финализиран през октомври тази година.

В събота Видин бе бъде домакин на Фестивал на творчеството, който се проведе на централния площад „Бдинци”. Фестивалът бе заключителната проява по проект „6 причини да посетите трансграничната зона Мехединци – Видин”, финансиран по Програмата Интеррег 5-а Румъния – Българияи се изпълнява от Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин” в партньорство със Сдружение „ПроМехединци” от Румъния.Ето и подробностите от координатора на проекта – Евтим Стефанов:

В събота Видин ще бъде домакин на Фестивал на творчеството, който ще се проведе на централния площад „Бдинци”. Фестивалът е заключителната проява по проект „6 причини да посетите трансграничната зона Мехединци – Видин”, финансиран по Програмата Интеррег 5-а Румъния – Българияи се изпълнява от Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин“ в партньорство със Сдружение „ПроМехединци“ от Румъния. Ето и подробностите от ръководителя на проекта – Евтим Стефанов:

„6 причини да посетите трансграничния регион Мехединци-Видин”. Това е името на проекта, който се изпълнява от Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин” и Асоциация „ПРО – Мехединци” – Турну Северин. Той се финансира по програма Интеррег 5 А Румъния – България, а основната му цел е да популяризира туризма в тясна връзка с опазването на околната среда и да осигури решения за развитието на трансграничния пазар на труда.

Работилница за изработка на колажи с изглед от крепостта „Баба Вида” се проведе по проект „6 причини да посетите трансграничния регион Мехединци – Видин”, изпълняван от Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин” иСдружение „Про Мехединци” от Турну Северин, финансиран по европейската програма Интеррег V – A Румъния-България. Общата продължителност на проекта е 20 месеца, а финалът му е през октомври 2017 година.

„6 причини да посетите трансграничния регион Мехединци – Видин”. Това е името на проект, който се изпълнява от Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие-Видин” финансиран по програма Интеррег V-AРумъния-България. Фокусът на проектае насочен към културно-историческото наследство на област Видин и Румънската Мехединци.